2022. évi költségvetési terv

Nyitó (előző évi maradvány): 160 218,- Ft
Ebből pénztári állomány: 16 355,- Ft
Tagdíj: 55 fő: 55 000,- Ft
Pályázatok: 2 100 000,-Ft
Szja 1%: 25 000,- Ft
Magánszemélyek és cégek támogatása: 450 000,- Ft
Bevételek: 2 790 218,-Ft

Működési kiadásokra:
Banki költségek: 25 000,- Ft
Újság (Neue Zeitung) megrendelés: 36 000,- Ft
Könyvek: 300 000,- Ft
„Fedezzük fel”… német nyelvű könyvek, társasjátékok: 200 000,-Ft
Dekoráció, kellékek, egyéb anyagok, karbantartás: 240 000,- Ft
Rendezvényekre, édesség, üdítő, étkezés: 250 000,- Ft
Irodaszerek, nyomtatványok: 150 000,- Ft
Bérleti díj:  60 000,- Ft
Posta költség, telefon:     110 000,- Ft
Weblap, NOD 32 licenc, karbantartás: 30 500,- Ft
Szórólap, marketing, PR költségek: 220 000,- Ft
Könyvelési díj:     152 400,- Ft
Utazás, szállítás, kiküldetés, gépjármű használata:  300 000,- Ft
Tagdíj:     60 000,- Ft
Könyvvásárlási utalvány:  99 000,- Ft
Pénz kiadások összesen: 2 232 900,-Ft


5/2022. (IV. 22.)számú BCSMNI közgyűlés határozata:
A közgyűlés elfogadta a 2022. évi költségvetés tervet.
Szilágyiné Solymosi Mária
   elnök sk.