Közgyűlés 2021 november 18

Tisztelt Iskolaegyesületi Tag!  

A Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület 2021. évi második közgyűlését – az alapszabályban foglaltak értelmében – ezennel összehívja az alábbi időpontra és helyszínnel:  

2021. november 18-én, 14, 30 óra  

Mogyoróssy János Városi Könyvtár 5700 Gyula, Városháza u 13.  

Napirendi pontok:   
1. Szakmai beszámoló 2021. évről
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

2. 2022-es munkaterv előkészítése
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

3. Pályázatok nyomon követesé, beadása
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

4. Bejelentések, tagfelvétel, tagsági viszony megszüntetés
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök 
 

Kérünk mindenkit, hogy a tárgyalt témák fontosságára való tekintettel feltétlenül szíveskedjék megjelenni.

Aki nem töltötte ki a tagsági jogviszony megerősítő dokumentumot, kérem, kitöltve hozza magával!  

Záradék:  
Ha a taggyűlés nem határozatképes, akkor az eredeti napirendek megtárgyalására 2021. november 26-án 15 órára az 5700 Gyula, K. Schriffert József u 1 sz. alá összehívom.    

Gyula, 2021. 11. 02.

Tisztelettel:  
Szilágyiné Solymosi Mária s.k. elnök
Image