2020. évi költségvetési terv

Nyitó (előző évi maradvány): 162.643,- Ft
Ebből pénztári állomány: 25 085,- Ft
Bevételek: 2 605 400,- Ft
Tagdíj: 64 fő     64 000,- Ft
Tagdíj elmaradás: 4 000,- Ft
Szja 1%: 15 000,- Ft
Pályázati úton várhatóan nyert támogatás: 1 500 000,- Ft
Kamatjóváírás: 1 000,- Ft
Magánszemélyek és cégek támogatása: 0,- Ft
Regisztrációs díjak:  15 000,- Ft

Működési kiadásokra
Banki költségek:  50 000,- Ft
Újság (Neue Zeitung) megrendelés: 32 880,- Ft
Szakkönyvek: 150 000,- Ft
Dekoráció, kellékek: 75 000,- Ft
Vendéglátás költségei (rendezvényekre édesség, üdítő, pogácsa): 200 000,- Ft
Emblémázott ajándéktárgyak: 170 000,- Ft
Irodaszerek, nyomtatványok:  50 000,- Ft
Számítástechnikai fogyóeszközök:  150 000,- Ft
Postaköltség: 30 000,- Ft
Mobilinternet, telefon: 20 200,- Ft    
Weblap, NOD 32 licenc, karbantartás: 50 000,- Ft
Hirdetés, reklámköltségek: 90 800,- Ft
Könyvelési díj, ügyvédi munkadíj: 146 000,- Ft
Útiköltség, kiküldetés, gépjármű használata: 160 000,- Ft
Fedezzük fel Békést: 70 000,- Ft
Tagdíj:    60 000,- Ft
Könyvvásárlási utalvány: 90 000,- Ft
Oklevél, emléklap: 16 500,- Ft
Pénz kiadások összesen:      4 781 380,- Ft

5/2020. (III. 06.) számú BCSMNI közgyűlés határozata:
A közgyűlés elfogadta a 2020. évi költségvetés tervet.
Szilágyiné Solymosi Mária elnök sk.