Vezetőségi ülés 2024. március 05

Tisztelt Iskolaegyesület Vezetők!

A Békés Vármegyei Német Iskolaegyesület 2024. évi második vezetőségi ülését – az alapszabályban foglaltak értelmében – ezennel összehívom az alábbi időpontra és helyszínnel:

2024. március 05-én, 10 óra
Gyula, Máriás ház

Napirendi pontok:

1. Munkaterv véglegesítése
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

2. Pályázatok nyomon követése
Felelős: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

3. NEA tanács és kollégium tagjainak megválasztása – elektori szavazás
Felelős: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

4. Magyarországi Német iskolaegyletek Szövetségéhez pályázat beadása
Felelős: Mittag Roland ügyvezető elnök

5. Bejelentések
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

Gyula, 2024. 02. 27.
Tisztelettel:

Szilágyiné Solymosi Mária s.k.
elnök

A program támogatói:
Image