Tisztelt Iskolaegyesületi Tag!

A Békés Vármegyei Német Iskolaegyesület 2024. évi első közgyűlését – az alapszabályban foglaltak értelmében – ezennel összehívom az alábbi időpontra és helyszínnel:

2024. április 19-én, 15 óra
5700 Gyula, Máriás ház (K. Schriffert József út 2.)

Napirendi pontok:

1. Szakmai beszámoló 2023. évről
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

2. Költségvetési beszámoló a 2023. évről
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

3. Egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés  
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

4. 2024. évi munkaterv
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök

5. 2024. évi költségvetés
 Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök  

8. Bejelentések, tagfelvétel, tagsági viszony megszüntetés
Előterjesztő: Szilágyiné Solymosi Mária elnök  

Kérünk mindenkit, hogy a tárgyalt témák fontosságára való tekintettel feltétlenül szíveskedjék megjelenni.
Záradék: Ha a taggyűlés nem határozatképes, akkor az eredeti napirendek megtárgyalására 2024. április 26-án 15 órára az 5700 Gyula, K. Schriffert József út 2. sz. alá összehívom.
 
Gyula, 2024. 03. 26.
Tisztelettel:

Szilágyiné Solymosi Mária s.k.
elnök

Közgyűlés 2024