BÉKÉS-CSONGRÁD MEGYEI NÉMET ISKOLAEGYESÜLET

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Az Iskolaegyesület célja a kulturális örökség megóvása, magyarországi német történelem és kultúra ápolása. Magyarországi nemzeti és etnika kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek, hagyományőrzés. Az Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés – Csongrád megyében visszahódítsa a német nyelv használatát és a német nemzetiségi hagyományok ápolását. 2019. március 29-én és november 22-én tartottuk meg a közgyűlésünket. Céljaink megvalósítása érdekében minden hónap első szerdáján elnökségi ülést tartottunk, a harmadik szerdáján rendeztük meg a német társalgást, német nyelvű játékokat diákoknak, felnőtteknek. 2019. április 11-én „Spiel und Spaß” címmel rendeztük meg a fiataloknak német társasjátékokat, 39 fő vett részt. 
2019. április 16-i szakmai találkozón vettek részt, német nemzetiségi óvodapedagógusok és alsós tanítók. Külföldi oktatók tartottak regionális pedagógiai továbbképzést a részvevők új oktatási módszerekkel ismerkedhettek meg.  2019. május 16-án német nyelvi továbbképzésen vettek részt pedagógusok, a foglalkozást Weigert József, a pécsi Koch Valéria iskolaközpont pedagógiai intézetének igazgatója tartotta. „Fedezzük fel Orosházát!” a németek nyomában című vetélkedőnket 2019. május 15-én rendeztük meg, 30 általános iskolás háromfős csapat és 3 középiskolás háromfős csapat mérte össze tudását. A vetélkedőn 99 fiatal vett részt. 2019. november 22 –én 17. alkalommal rendeztük meg a „Ki mondja szebben?” német prózamondó versenyt fiatalok, felnőttek részére.

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Német nyelvű továbbképzések szervezése. Sikeresek hagyományőrző rendezvényeink. 17 éve folyamatosan megrendezzük a „Ki mondja szebben?” német prózamondó versenyt. Továbbra is tart a „Fedezzük fel…!” programsorozat, ahol csapatverseny keretében ismerkednek a diákok egy-egy település nemzetiségi történelmével. A német nyelvű továbbképzés lehetőséget teremt az új módszerek, ötletek elsajátítására az anyanyelv tanításához. Folyamatosan építjük, reklámozzuk egyesületünket.

10 fő önkéntes 2019-ben.

TÁMOGATÁSOK

NEMZ-CISZ-19-0298

Működési pályázat: 1.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatás
Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:

Iskolaegyesületünk saját honlappal rendelkezik, melynek fenntartási költségeit a támogatásból finanszíroztuk. Minden évben elengedhetetlen költségként jelentkezik az éves könyvelési díj, melynek pénzügyi teljesítését a pályázati támogatás tette lehetővé. Iskolaegyesületünk az általa szervezett rendezvények mellett más német nemzetiségi településekre, kiállításokra, előadásokra is ellátogatott, hogy új információhoz jussunk a hagyományápolás, a szokások felelevenítése terén. Az utazások költségeit jelen pályázati forrásból fedeztük. Egy Samsung Galaxy S10 márkájú mobil telefont vásároltunk. A támogatás egy részéből Iskolaegyesületünk képeivel ellátott mappákat, pamut táskát és tollakat készíttettünk. Az alapfeladatok megvalósításához, az irodánk működtetéséhez szükségünk volt EPSON tintasugaras nyomtató, fénymásolóra. Sikerült az iroda berendezéseit bővíteni, poharak, étkészlet beszerzésével. Külön figyelmet fordítottunk szakkönyv állományunk bővítésére. 1%-ból a Neue Zeitung német nyelvű újságra fizettünk elő.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés-Csongrád megyében visszahódítsa a német nyelv használatát és a hagyományok ápolását, a tárgyi emlékek, szokások felkutatását. Német nyelvű társalgásokat szerveztünk irodánkban. „Fedezzük fel Orosházát!” a németek nyomában című vetélkedőnkön 33 csapat mérte össze tudását. Külföldi oktatók tartottak regionális pedagógiai továbbképzést a részvevők új oktatási módszerekkel ismerkedhettek meg.  A 17. „Ki mondja szebben?” német prózamondó versenynek a Mogyoróssy János Városi Könyvtár adott helyet. A szép kiejtéssel elmondott történetek, mesék segítik közösségünket, hogy megőrizze anyanyelvünk kincseit, átörökítse a fiataloknak. „Németváros Anno” kiállítás a Német Tájházban folyamatosan látogatható. Két közgyűlést tartottunk.

NEMZ-Kul-19-1314

17."Ki mondja szebben?" német nyelvű prózamondó verseny:  200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás

Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:

2019-ben 17. alkalommal került megrendezésre a „Ki mondja szebben?” német nyelvű prózamondó verseny, melynek a Mogyoróssy János Városi Könyvtár olvasóterme adott helyet. A versenyzők életkoruknak megfelelően három kategóriában jelentkezhettek. 27 fő vállalkozott a megmérettetésre. A támogatási összegből a rendezvény lebonyolításához szükséges terembérleti díjat, a helyezést elért versenyzőknek átadott könyvvásárlási utalványok értékét finanszíroztuk. A résztvevők számára emblémázott táskát, mappát, kulcstartót, noteszt és tollat adtunk át. Minden jelenlévőt szendvicsekkel, üdítővel és aprósüteménnyel láttunk vendégül.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés-Csongrád megyében visszahódítsa a német nyelv használatát és a hagyományok ápolását, a tárgyi emlékek, szokások felkutatását. Német nyelvű társalgásokat szerveztünk irodánkban. „Fedezzük fel Orosházát!” a németek nyomában című vetélkedőnkön 33 csapat mérte össze tudását. Külföldi oktatók tartottak regionális pedagógiai továbbképzést a részvevők új oktatási módszerekkel ismerkedhettek meg.  A 17. „Ki mondja szebben?” német prózamondó versenynek a Mogyoróssy János Városi Könyvtár adott helyet. A szép kiejtéssel elmondott történetek, mesék segítik közösségünket, hogy megőrizze anyanyelvünk kincseit, átörökítse a fiataloknak. „Németváros Anno” kiállítás a Német Tájházban folyamatosan látogatható. Két közgyűlést tartottunk.

NEMZ-Kul-19-1342

„Fedezzük fel Orosházát” 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás

Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:

„Fedezzük fel Orosházát!” a németek nyomában című vetélkedőnket 2019. május 15-én rendeztük meg, 30 általános iskolás háromfős csapat és 3 középiskolás háromfős csapat mérte össze tudását. A vetélkedőn 99 fiatal vett részt. A versenyzőket Orosházi Német Önkormányzat elnökei Dr Abonyi Lajos és Dr. Formann István köszöntötte. Ezután történt a csapatok regisztrációja, a térképek, feladatok kiosztása. Külön felhívtuk a gyermekek figyelmét, hogy vigyázzanak a város utcáin, tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen 6 –os diákok is voltak közöttük.  Kértük a kísérő tanárokat, hogy messzebbről kísérjék a kisebbeket figyelemmel, de ne segítsenek a feladatok megoldásában. Több önkéntes tagunk is segítette a csapatok felügyeletét, hiszen tényleg forgalmas utakat kellett bejárniuk a csapatoknak. A csapatok, amint az eligazítás megtörtént elindultak a német feladatlapok segítségével, elkezdődött a "kincskeresés" a város különböző pontjain, melyhez segítségképpen térképet is biztosítottunk. Az utcák körbejárásával, az épületek, terek, szobrok megfigyelésével tudták megválaszolni a feltett kérdéseket. Miközben rengeteg érdekességgel találkoztak, a körút végére a település németségének történetéről is átfogó képet kaptak. Az érdekes feladatok megoldása jó hangulatban történt, hamar elrepült az idő. A diákok lelkesen meséltek arról, hogy a járókelők is próbáltak segíteni nekik, többen elmondták, hogy nehezek voltak a feladatok. Minden csapat megfogalmazta, hogy nagyon jó élménnyel távoznak, örültek, hogy megismerték a németek nyomában járva a múltat, a nevezetes épületeket, szobrokat. Nagyon gyorsan eltelt a másfél óra, mire minden csapat visszaérkezett. Szakavatott zsűri gyorsan próbálta pontozni a feladatokat, munkájukat segítette egy megoldó kulcs is. A visszaérkezők örültek a szendvicseknek, üdítőknek, süteményeknek, a közös beszélgetésnek, amíg várakoztak az eredményhirdetésre. Minden versenyző kapott egy emléklapot, mappát, emblémázott táskát, tollat, édességet, kulcstartót. Az általános iskolások és a középiskolások között díjaztuk a három első csapatot, német nyelvű könyveket vehettek át.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés-Csongrád megyében visszahódítsa a német nyelv használatát és a hagyományok ápolását, a tárgyi emlékek, szokások felkutatását. Német nyelvű társalgásokat szerveztünk irodánkban. „Fedezzük fel Orosházát!” a németek nyomában című vetélkedőnkön 33 csapat mérte össze tudását. Külföldi oktatók tartottak regionális pedagógiai továbbképzést a részvevők új oktatási módszerekkel ismerkedhettek meg.  A 17. „Ki mondja szebben?” német prózamondó versenynek a Mogyoróssy János Városi Könyvtár adott helyet. A szép kiejtéssel elmondott történetek, mesék segítik közösségünket, hogy megőrizze anyanyelvünk kincseit, átörökítse a fiataloknak. „Németváros Anno” kiállítás a Német Tájházban folyamatosan látogatható. Két közgyűlést tartottunk.

Német nyelvű hagyományok őrzése

Ft vissza nem térítendő támogatás (tárgyévben folyósított összeg)

Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:

2019. április 16-i szakmai találkozón vettek részt, német nemzetiségi óvodapedagógusok és alsós tanítók. Külföldi oktatók tartottak regionális pedagógiai továbbképzést a részvevők új oktatási módszerekkel ismerkedhettek meg.  A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet segítségével rendeztük meg a továbbképzést. Scherzinger Mária oktatási referens szerint egyik feladatuk a Pedagógiai intézetnek épp az, hogy továbbképzéseket szervezzenek a hazai német nemzetiségi oktatási intézmények munkatársainak. Ezekre az alkalmakra többnyire németországi előadókat hívnak meg, azzal a szándékkal is, hogy elmélyítsék a részvevők nyelvtudását. 2019. május 16-án német nyelvi továbbképzésen vettek részt pedagógusok, a foglalkozást Weigert József, a pécsi Koch Valéria iskolaközpont pedagógiai intézetének igazgatója tartotta azzal a céllal, hogy olyan drámapedagógiai játékokat mutasson be, melyeket nap, mint nap bevethetnek a tanításuk során az oktatók. Ezek a technikák az elsőtől a tizenkettedikes tanulókig alkalmazhatók, hiszen így hozzásegítik a nebulókat ahhoz, hogy minél jobban megtanulják a nyelvet.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés-Csongrád megyében visszahódítsa a német nyelv használatát és a hagyományok ápolását, a tárgyi emlékek, szokások felkutatását. Német nyelvű társalgásokat szerveztünk irodánkban. „Fedezzük fel Orosházát!” a németek nyomában című vetélkedőnkön 33 csapat mérte össze tudását. Külföldi oktatók tartottak regionális pedagógiai továbbképzést a részvevők új oktatási módszerekkel ismerkedhettek meg.  A 17. „Ki mondja szebben?” német prózamondó versenynek a Mogyoróssy János Városi Könyvtár adott helyet. A szép kiejtéssel elmondott történetek, mesék segítik közösségünket, hogy megőrizze anyanyelvünk kincseit, átörökítse a fiataloknak. „Németváros Anno” kiállítás a Német Tájházban folyamatosan látogatható. Két közgyűlést tartottunk.