BÉKÉS-CSONGRÁD MEGYEI NÉMET ISKOLAEGYESÜLET

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Az Iskolaegyesület célja a kulturális örökség megóvása, magyarországi német történelem és kultúra ápolása. Magyarországi nemzeti és etnika kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek, hagyományőrzés. Az Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés – Csongrád megyében visszahódítsa a német nyelv használatát és a német nemzetiségi hagyományok ápolását.

 2020. 02. 05. „Német Kvíz” címmel szerveztünk vetélkedőt általános iskolásoknak, Mittag Roland vezetésével.

 Német anyanyelvű előadókkal szerveztünk, „Gyermekek fejlődési lap vezetése!” akkreditált továbbképzést, de sajnos a koronavírus miatt a tavaszi előadások elmaradtak.   

 „Spiel mit mir” játékos vetélkedőt is el kellett halasztanunk.  

 2020. 06.24-én online, meetinget, közgyűlést szerveztünk, ahová nagyon sok tagunk bekapcsolódott (47 fő).

 2020. 11. 04-én „Fedezzük fel Békést” a németek nyomában játékos német nyelvű csapatversenyre hívtuk az általános iskolák felső tagozatos tanulóit, valamint a középiskolák tanulóit. A koronavírus járvány miatt online versenyt szerveztünk! 20 általános iskolás (3 fős) csapat és 6 középiskolás (3 fős) csapat jelentkezett. Almáskamarás, Békés, Békéscsaba, Elek, Gyomaendrőd, Gyula, Orosháza, Vésztő települések diákjai vettek részt a versenyen, összesen 72 fő. 78 diák jelentkezett, de a koronavírus miatt csökkent a létszámuk.

 2020. 08. 31-én önkénteseinknek szerveztünk egy bemutatkozást az egyesületünk munkájáról, 20 fő vett részt az előadáson.  

 2020. 09. 23-án közgyűlést tartottunk, ahol beszámoltunk az eddigi tevékenységünkről, közösen terveztük a jövő rendezvényeit a koronavírus helyzetre való tekintettel.

 18. alkalommal szerettük volna megrendezni a „Ki mondja szebben?” német prózamondó versenyt három kategóriában, sajnos a koronavírus miatt nem tudtuk lebonyolítani a rendezvényt.   

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Német nyelvű vetélkedők szervezése. Továbbra is tart a „Fedezzük fel…!” programsorozat, ahol csapatverseny keretében ismerkednek a diákok egy-egy település nemzetiségi történelmével. Sajnos a koronavírus miatt fennálló vészhelyzet miatt nagyon sok rendezvényünk elmaradt. Folyamatosan építjük, reklámozzuk egyesületünket.

10 fő önkéntes 2020-ban.  

TÁMOGATÁSOK
NEMZ-CISZ-20-0055
Működési pályázat: 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás

Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:
Iskolaegyesületünk célja a német anyanyelv megőrzése, nyelvi szokások kialakítása, átörökítése, az iroda kialakításának folytatása, német nyelven történő társalgás lehetőségeinek biztosítása, találkozások szervezése. A támogatásból tudtunk német nyelvű könyveket vásárolni. Honlap működtetésével, karbantartásával az információ áramlását biztosítottuk.

Német Kvíz” címmel szerveztünk vetélkedőt általános iskolásoknak: 2020. 02. 05-én. Online, meetinget, közgyűlést 2020. 06.24-én tartottunk, ahová nagyon sok tagunk bekapcsolódott. „Fedezzük fel Békést” a németek nyomában online vetélkedőt szerveztünk általános iskolások és középiskolások számára. 20 általános iskolás három fős csapat és 5 középiskolás három fős csapat jelentkezett. Online vetélkedőt szerveztünk az egyesületi tagok és érdeklődők részére. Értékes ajándékokat, az egyesület népszerűsítésére alkalmas tárgyakat adtunk át (mappák, tollak, táskák, füzetek, stb). 2020. 08. 31-én önkénteseinknek szerveztünk egy bemutatkozást az egyesületünk munkájáról, 20 fő vett részt az előadáson. 2020. 09. 23-án közgyűlést tartottunk, ahol beszámoltunk az eddigi tevékenységünkről, közösen terveztük a jövő rendezvényeit a koronavírus helyzetre való tekintettel.

Kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen 1 db Apple iPad, 1 db laptopot vásároltunk. A telefon működtetésével tudjuk a kapcsolatot tartani.

Az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges papír, irodaszer beszerzése mellett, a banki, postai költségeink kifizetését is a támogatásból biztosítottuk. Tagdíjat, valamint a könyvelő bérét, járulékát is a pályázati pénzből tudtuk kifizetni. Az iskolaegyesület vezetősége a nyári és őszi időszakban, amikor a koronavírus engedte ellátogatott német nemzetiségi településekre, hogy megismerjék az ottani szokásokat, hagyományokat. Otthonosabbá tettük irodánkat, dekorációval, csészék megvásárlásával. Egy közgyűléshez, valamint az elnökségi ülésekhez az étkezést a támogatásból biztosítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés-Csongrád megyében visszahódítsa a német nyelv használatát és a hagyományok ápolását, a tárgyi emlékek, szokások felkutatását. Német nyelvű társalgásokat szerveztünk irodánkban. „Fedezzük fel Békést” a németek nyomában online vetélkedőt szerveztünk általános iskolások és középiskolások számára. 20 általános iskolás három fős csapat és 6 középiskolás három fős csapat jelentkezett. Online vetélkedőt szerveztünk az egyesületi tagok és érdeklődők részére. „Németváros Anno” kiállítás a Német Tájházban folyamatosan látogatható. Két közgyűlést tartottunk.  
Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

Német anyanyelvű gyerek-, ifjúsági könyvek megvásárlása költségeinek részbeni fedezete  
200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás  

Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:
 2020. 11. 04-én „Fedezzük fel Békést” a németek nyomában játékos német nyelvű csapatversenyre hívtuk az általános iskolák felső tagozatos tanulóit, valamint a középiskolák tanulóit. A koronavírus járvány miatt online versenyt szerveztünk! 20 általános iskolás (3 fős) csapat és 6 középiskolás (3 fős) csapat jelentkezett. Almáskamarás, Békés, Békéscsaba, Elek, Gyomaendrőd, Gyula, Orosháza, Vésztő települések diákjai vettek részt a versenyen, összesen 72 fő. 78 diák jelentkezett, de a koronavírus miatt csökkent a létszámuk.  
 A pályázati pénzből minden versenyzőnek tudtunk biztosítani német nyelvű könyveket, szótárt, társasjátékokat.  
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
„Fedezzük fel Békést” a németek nyomában online vetélkedőt szerveztünk általános iskolások és középiskolások számára, hogy játékos formában oldjanak meg német nyelvű feladatokat. Erre a vetélkedőre nem kellett készülni és a visszajelzések alapján minden csapatnak tetszettek a feladatok. Nemcsak németül beszélgettek, oldottak meg közösen feladatokat, hanem megismerkedtek Békés településsel is.

Egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg A - 2020.12.31

Kiegészítő melléklet 2020.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Összköltség eljárással